Onze dienstverlening

De VLIEG Advies Groep adviseert en bemiddelt in o.a. financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat u als relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk rekening houden met uw persoonlijke situatie en wensen.

In onze dienstenwijzer maken wij u wegwijs met betrekking tot onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over aspecten van onze dienstverlening, onze werkwijze en waar u terecht kunt indien u onverhoopt een klacht over onze dienstverlening mocht hebben.

In onze dienstverleningsdocumenten maken wij u wegwijs met betrekking tot financiële producten (die onder het provisieverbod vallen) en geven wij in vijf stappen een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Wij hebben drie verschillende dienstverleningsdocumenten voor u: één op het gebied van een hypotheekvraag, één op het gebied van het afdekken van risico's en één op het gebied van het opbouwen van vermogen.

De dienstenwijzer en dienstverleningsdocumenten zijn puur informatieve documenten en verplichten u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een financiële instelling te sluiten.
.

Ons beloningsbeleid

Ondernemingen werkzaam in de financiële dienstverlening dienen consumenten, cliënten en deelnemers zorgvuldig te behandelen. Dit zal onder andere geborgd moeten worden in de bedrijfsvoering, waaronder de adviespraktijk maar ook het beloningsbeleid. Het beloningsbeleid moet waarborgen dat interne beloningen niet leiden tot onzorgvuldige behandeling van klanten. Een beheerst beloningsbeleid ziet hier op toe.

Het beheerst beloningbeleid geldt voor alle personen binnen de onderneming indien hun werkzaamheden en de beloning hiervan een risico vormen voor het niet zorgvuldig behandelen van uw klanten. De regels van beheerst beloningsbeleid zijn van toepassing op alle beloningstructuren en beloningscomponenten.

Om te komen tot een beheerst beloningsbeleid, gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten, moet een financiële dienstverlener de volgende stappen zetten

  • Stap 1 Het uitvoeren van een risicoanalyse;
  • Stap 2 Vastleggen van het beloningsbeleid in procedures en maatregelen - die er worden genomen om de geïdentificeerde risico’s te voorkomen - en opnemen in bedrijfsprocessen;
  • Stap 3 Schriftelijk vastleggen van het beloningsbeleid;
  • Stap 4 Een beschrijving van het beloningsbeleid moet openbaar gemaakt worden.

De VLIEG Advies Groep heeft als financiële dienstverlener deze stappen gezet en ons beloningsbeleid schriftelijk vastgelegd. In ons beloningsbeleid kunt u lezen op wie het beloningsbeleid van toepassing is, hoe de beloning wordt bepaald en uit welke componenten de beloning bestaat.

Directe beloning


Een finacieël advies is toch gratis? Een advies kost geld; vroeger, nu en dat zal in de toekomst zo blijven.

Bekijk het filmpje.Lees meer.

Volmachtbedrijf

Wij werken nauw samen met VAG Assuradeuren. Wij hebben ervoor gekozen om ons advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren. Indien een verzekering op goede voorwaarden en een concurrerende premie tot stand kan komen bij VAG Assuradeuren BV zullen wij de verzekering bij voorkeur onderbrengen bij ons volmachtbedrijf.

De voordelen hiervan:

  • Door zeer korte lijnen met de binnen het volmachtbedrijf geselecteerde verzekeraars kunnen wij u o.a. het voordeel bieden van snelle en toch persoonlijke afwikkeling bij acceptatie en schade.
  • Met deze werkwijze houden wij de regie in eigen hand.