Preventiemeter VIP inboedel


De preventiemeter bestaat uit de onderdelen A en B. Onderdeel A bestaat uit drie vragen waarme het maximale voordeel van 20% al behaald kan worden. Heeft u het maximale voordeel bij A nog niet bereikt, dan kunt u onderdeel B ook invullen. Bij onderdeel B wordt per vraag een aantal punten gegeven. Ook bij onderdeel B kunt u maximaal 20% voordeel behalen. Tezamen (A+B) kan het voordeel nooit meer dan 20% bedragen.

Onderdeel A
1. Is de woning voorzien van een elektronische inbraakinstallatie? Zo ja ga naar A2; anders A3. Ja 5 % uitleg
2. Is voor deze inbraakalarminstallatie een meldingformulier afgegeven? Ja 5% uitleg
3. Is voor uw woning een Certificaat Veilige Woning afgegeven? en/of is uw woning gebouwd na 01-01-2000? Ja 10% uitleg

Onderdeel B
1. Inbraak    
a. Is beveiligingsverlichting rondom de woning aanwezig? Ja 2 punten uitleg
b. Zijn alle buitendeuren voorzien van een hoofdslot en minimaal één bijzetslot? Ja 4 punten uitleg
c. Zijn alle draaibare ramen voorzien van afsluitbare vergrendelingen? Ja 4 punten uitleg
d. Staat op alle 'van buiten bereikbare' sloten het SKG- keurmerk aangegeven? Ja 4 punten uitleg
e. Zijn alle naar buitendraaiende deuren en ramen aan de scharnierzijde voorzien van dievenklauwen of -pinnen? Ja 3 punten uitleg
f. Zijn schuifdeuren van de woning voorzien van een uittilblokkering? (Indien niet aanwezig dan mag 'ja' worden aangevinkt)
Ja 3 punten uitleg
g. Zijn de buitendeuren van de woning voorzien van een anti-inbraakstrip? Ja 3 punten uitleg

2. Brand      
a. Is in de woning een blusapparaat aanwezig met een inhoud van minder dan 6 kg/ltr? Ja 2 punten uitleg
b. Is in de woning een blusapparaat aanwezig met een inhoud van meer dan 6 kg/ltr? Ja 4 punten uitleg
c. Is de woning voozien van tenminste 1 rookmelder? Ja 2 punten uitleg
d. Is in de keuken een blusdeken voorhanden? Ja 4 punten uitleg

3. Waterschade      
a. Is de afvoerslang van de (af)wasmachine (vast) in de afvoerleiding bevestigd? Ja 2 punten uitleg
b. Is de (af)wasmachine voorzien van een waterslot? Ja 3 punten uitleg
c. Staat de (af)wasmachine in een ruimte voorzien van een vloerschrobputje of in een lekbak voorzien van een afvoer? Ja 3 punten uitleg

4. Bliksem / Overspannig      
a. Is alle audio-, visuele- en videoapparatuur beveiligd tegen bliksem/overspanning? Ja 3 punten uitleg