Pensioenadvies

Met pensioen gaan lijkt vaak nog ver weg. Toch is het raadzaam nu al over je pensioen na te denken.

  • -  Enig idee wat u nog kunt besteden wanneer u met pensioen gaat?
  • -  Wat is eigenlijk het inkomen van uw partner wanneer u komt te overlijden?
  • -  Hoe is het voor de minderjarige kinderen geregeld?
  • -  Wilt u misschien eerder stoppen met werken dan op uw 67e?

Allemaal vragen waar onze gespecialiseerde adviseur een antwoord op kan geven. Het enige wat wij van u vragen is inzicht in uw financiële situatie, uw persoonlijke behoefte en uw levensdoel.

Meer informatie?

T: 072 - 541 42 43
E: pensioenen@vlieg.nl


Directe beloning

Een financieël advies is toch gratis? Een advies kost geld; vroeger, nu en dat zal in de toekomst zo blijven. Bekijk links het filmpje.

Lees meer.

Transparant

transparant

Transparant advies. U weet van tevoren welk bedrag wij ontvangen voor onze dienstverlening. Als de vergoeding welke wij van de verzekeraar ontvangen niet in verhouding staat tot onze dienstverlening, informeren wij u op welke wijze wij dit in overeenstemming zullen brengen.

Maatwerk

maatwerk

Maatwerk. Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden. Ons advies wordt daarop afgestemd. Wij helpen u graag met uw vragen op het gebied van pensioen- en levensverzekeringen. Wilt u bijvoorbeeld weten wat u gaat ontvangen uit uw opgebouwde pensioenaanspraken?

Second opinion

secondopinion

Voor vraagstukken waarover u graag wordt geadviseerd door een onafhankelijke partij, kunt u bij ons terecht. Na inventarisatie bespreken wij van tevoren het aantal uren dat door ons gewerkt wordt aan uw pensioenvragen en de kosten die dit met zich meebrengt.

Pensioenen