Levensverzekeringen

- Welke soorten verzekering zijn er?
- Garantieverzekering of beleggingsverzekering?
- Sluit uw verzekering nog aan op uw huidige situatie?
- Weet u de verschillen?
- Wat is fiscaal aantrekkelijk?
- Wat is voor uw situatie de beste vorm?
- Kapitaalverzekering, spaarverzekering, gemengde polis, KEW, levensverzekering, allemaal woorden voor meestal dezelfde soort verzekering.

Vragen die wij graag voor u beantwoorden in een adviesgesprek.

Naast bovenstaande vormen zijn er meer soorten verzekering voor de afdekking van uw financiële risico’s.
Te denken valt aan:

- Risicoverzekering
Bij overlijden voor de einddatum wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd. Het kapitaal kan gelijkblijvend of dalend zijn.

 

- Lijfrenteverzekering
Hierbij spaart u voor uw oudedagsvoorzieningen waarbij de premie binnen fiscale grenzen aftrekbaar is. De uitkeringen te zijner tijd worden belast.

 

- Gouden Handdruk
Bij onvrijwillig ontslag wordt soms een ontslagvergoeding meegegeven. Deze kunt u laten uitkeren voor de opvang van gemis aan inkomsten. Als u het geld niet direct nodig heeft, kunt u dit in een lijfrenteverzekering onderbrengen. Dit heet een Gouden Handdruk verzekering.

 

- Direct ingaande lijfrente
Dit is een uitkering in termijnen van het door u gespaarde lijfrentekapitaal. Laat u door ons informeren over de toegestane vormen en uw mogelijkheden.