taxaties

T.M.I. de nieuwe taxatiestandaard

Taxatie management instituut
Een taxatie die gemaakt is met het Taxatie Management Systeem biedt opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitstandaards in de markt én dat deze onderbouwd is.

Het gebruik van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© en het Taxatie Management Systeem maakt commercieel vastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. 

VLIEG Bedrijfsmakelaars werkt onder de leveringsvoorwaarden zoals deze onder nummer 196/2012 zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, is lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en vastgoedadviseurs (NVM) vakgroep Business, conformeert zich aan de Erecode van de NVM, waarbij niet naleving kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM. VLIEG kent een klachtprocedure, heeft een compliance officer en een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering conform de TCV. VLIEG taxateurs worden regelmatig verplicht bijgeschoold, zowel voor de NVM als voor VastgoedCert als TMI.

Jan-Gielis

Jan Gielis RT, bedrijfsmakelaar en taxateur bij VLIEG Bedrijfsmakelaars is TMI gecertificeert
en taxeert graag uw onroerend goed. Ik ben bereikbaar op 06 51 4000 60.

Voor meer informatie kijk op www.taxatiemanagementsysteem.nl